Skådespelarträning

På den här kursen får du lära dig olika metoder som hjälper dig att utveckla karaktärer utifrån idéer och teaterimprovisationer. När vi improviserar uppstår ofta spännande karaktärer, men hur kan man behålla dem och upprepa en improvisation? Metoder på den här kursen ger dig verktyg att använda i ditt skådespelararbete.

Kursinnehåll
att släppa egot
närvaro/scennärvaro
träning av kroppen och rösten
improvisation
metoder i karaktärsarbete
kreativitet och fantasi
att möta publiken

”Roligt med en ledare med så mycket erfarenhet”

”Att det händer i Gävle, det är ju fantastiskt”

”En så himla öppen plats där man får vara kreativ och besöka nya platser”

Jag hjälper dig med dina scenskoleprov på svenska och engelska om du funderar på att söka skådespelarutbildning eller andra uppdrag.