Fysisk Teater

Jag har alltid älskat att använda kroppen, tänja på gränser och hitta nya former. De lärare som undervisat och inspirerat mig är mästare från bl.a. Polen, Indien och Brasilien. Förutom olika former av Fysisk Teater har jag inspirerats av dans, kampsport, parcour, tai-chi och yoga. Kroppens möjligheter är oändliga och min nyfikenhet stillas aldrig.

På en kurs får du en genuin grundträning som övar upp kroppens möjligheter till sceniska uttryck. Vi låter oss inspireras av olika stilar och jobbar även till musik. Rösten är också central och du får möjlighet att hitta en bärande röst som du använder  tillsammans med kroppens rörelser.

Äventyr och improvisation ökar din kreativitet och förmåga att skapa intressanta scener. 

Kursinnehåll

scennärvaro

fysisk träning

att testa gränser

utmaning

kreativt flöde

vokal träning

att framträda inför publik

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går också bra att boka in personlig coachning eller seminarier och workshops för er arbetsplats eller grupp.

 
Kontakt
Britt Forsberg
britt@brittforsberg.com
070-561 34 74