Om Britt

Jag har jobbat som teaterpedagog i 35 år, vilket jag började med i Sverige. Förutom att ha bott och undervisat i England i 25 år innan jag återvände till Sverige 2017 har jag även jobbat i andra länder som pedagog och regissör, bl.a Spanien. Där har jag delat min kunskap med elever som nu använder mina metoder i USA, Italien och Tyskland för att nämna några. Jag är mycket fascinerad av olikheter och likheter mellan olika kulturer. Vi har mycket att lära av varandra och mycket att känna igen i varandra. Min utbildning har varit i fysisk teater och teaterledarskap och sedan en stor mängd workshops och personlig coachning med mästare från Indien, Polen, Sverige, Brasilien och Frankrike för att nämna några.

 Att vara pedagog är nummer ett för mig. Det har det alltid varit. Jag tycker mycket om att kunna vara till hjälp under tiden då någon lär sig något nytt och försöker göra det till sitt eget. Eftersom jag också har jobbat som skådespelare och föreläsare har jag varit på insidan av de hantverken. Jag har varit något av en forskare i det jag nu undervisar i. Jag har lyft på varje sten jag stött på och det fortsätter jag att göra. Man är ju aldrig klar egentligen. Men trots min nyfikenhet på nya upptäckter håller jag kvar vid de enkla grundtekniker jag utformat för ganska länge sedan. De håller nämligen. Jag tror verkligen på tydlig teknik. Inom de strikta ramarna finns sedan utrymme för verklig kreativitet. Då kan vi våga hitta den kreativa sidan i oss och de viktigaste önskningarna.

Britt finns också tillgänglig för engagemang på andra platser i Sverige och andra länder.
Kontakt
Britt Forsberg
britt@brittforsberg.com
070-561 34 74